"KEBENARAN TIDAK DITENTUKAN OLEH SEDIKIT BANYAKNYA ORANG YANG BERKATA BAHWA ITU BENAR"

Karbala Berduka

Karbala Berduka
Ya, Syahid! Ya, Madzhlum! Ya, Imam! Ya, Husein!

Sabtu, 10 September 2011

KETIKA AL-QUR’AN MENEGUR PARA SAHABAT, YANG MENINGGALKAN SHALAT JUM’AT, DEMI NIAGA YANG LEWAT, alasan apalagi yang akan kita buat untuk menjaga mereka punya martabat?


Adalah salah satunya surat Al-Jumu’ah yang menceritakan kepada kita bahwa tidak semua sahabat itu patuh dan taat. Mereka punya kepentingan sendiri-sendiri yang mungkin pula bertentangan dengan kepentingan Islam dan kaum Muslimin pada umumnya.


Ketika sebuah rombongan perniagaan dari Syam atau Syria lewat, serentak para sahabat berdiri dan keluar dari mesjid meninggalkan Rasulullah yang sedang berkhotbah. Dari jumlah ratusan sahabat hanya tersisa 12 saja yang tetap tinggal dan mendengarkan khutbah Rasulullah dengan khusyu. Atas peristiwa yang menakjubkan ini, Allah menurunkan ayat:
Dan ketika mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.  (QS. Al-Jumu’ah: 11) 

Simaklah keterangan para ulama Ahlussunnah berikut ini:

Keterangan Jalalluddin As-Suyuthi

Jallaluddin as-Suyuthi, seorang ahli sejarah dan tafsir dari kalangan Ahlussunnah, menuliskan asbabun nuzul dari ayat tersebut dalam tafsirnya sebagai berikut:


“Imam Bukhari dan Muslim (Lihat Shahih Bukhari, kitab al-Jumu’ah, hadits nomor 936; dan Shahih Muslim, kitab al-Jumu’ah, hadits nomor 863) meriwayatkan dari Jabir yang berkata, “Pada suatu Jum’at, ketika Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba datang serombongan kafilah (dengan membawa barang-barang perdagangan). Para sahabat lantas keluar (dari masjid) sehingga tidak tersisa bersama Nabi, kecuali dua belas orang saja. Allah lalu menurunkan ayat yang disebutkan dilatas, “Dan ketika mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya………..”


Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jabir yang berkata, “Wanita-wanita saat itu jika mengadakan pesta pernikahan maka mereka membuat iringan-iringan yang gemerlap dengan diiringi alunan suara musik. Para sahabat nabi (Yang Sering diidolakan oleh kaum Muslimin itu) lantas meninggalkan Rasulullah yang tengah berkhutbah di atas mimbar dan pergi menghampiri iring-iringan tersebut. Mereka mungkin lebih tertarik untuk melihat para wanita bermain musik atau para pedagang yang menawarkan barang dagangannya daripada mendapatkan petuah dari surga yang diberikan oleh Rasulullah yang mulia!


Betapa mengherankan dan mencenggangkan prilaku para sahabat Nabi itu dan lebih mencenggankan lagi orang-orang yang masih menipu diri mereka sendiri dengan mengatakan bahwa para sahabat itu jujur dan adil serta shaleh semuanya tanpa kecuali!


Allah menurunkan ayat tersebut di atas untuk mengabadikan kelakuan tidak elok dari para sahabat itu untuk menjadikan peringatan bagi kita sekalian.

Keterangan Ibnu Jarir ath-Thabari

Setelah menerangkan makna ayat bahwa para sahabat itu meninggalkan Nabi saw. berpidato di  atas mimbar, Ibnu Jarir ath Thabari (mufassir tertua Ahlusunnah) mengutip berbagai riwayat, di antaranya:
1.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن إسماعيل السدي، عن أبي مالك، قال: قدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام، و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة، فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا إليه، قال: فنزلت وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً

“…. dari Abu Mâlik, ia berkata, ‘Dihyah datang dengan membawa dagangan (berupa minyak) dari negeri Syam. Saat itu Nabi saw. sedang berkhutbah Jum’at, sepontan ketika melihat itu, para sahabat berdiri menujunya di tanah Baqi’. Mereka takut kedahuluan orang lain. Ia berkata, ‘Lalu turunlah ayat “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).”
 
2.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن يمان، قال: ثنا سفيان، عن السدي، عن قرة إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قال: جاء دحية الكلبي بتجارة و النبي صلى الله عليه و سلم قائم في الصلاة يوم الجمعة، فتركوا النبي صلى الله عليه و سلم و خرجوا إليه، فنزلت وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً حتى ختم السورة

“… dari as Suddi dari Qarrah, ‘Tentang ayat {.. apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat}  ia berkata, “Dihyah al kalbi datang membawa dagangan sementara Nabi saw. berdiri (berkhutbah) dalam shalat Jum’at, maka mereka serempak meninggalkan Nabi saw. dan keluar menghampiri Dihyah. Lalu turunlah ayat: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).” hingga akhir surah.”
 
3. 


حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجمعة، فمرت عير تحمل الطعام، قال: فخرج الناس إلا اثني عشر رجلا، فنزلت آية الجمعة.

“… (sahabat) Jabir bin Abdillah berkata, ‘Kami bersama Rasulullah saw. di hari Jum’at, lalu lewatah kafilah dagang membawa makanan. Ia (Jabir) berkata, ‘Maka manusia keluar kecuali dua belas orang saja, lalu turunlah ayat surah Jum’at”
 
4.


حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، قال: قال الحسن: إن أهل المدينة أصابهم جوع و غلاء سعر، فقدمت عير و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة، فسمعوا بها، فخرجوا و النبي صلى الله عليه و سلم قائم، كما قال الله عز وجل.

“ … Hasan berkata, ‘Penduduk kota Madinah mengalami kelaparan dan mahalnya bahan makanan, lalu datanglah kafilah dagang sementara Nabi saw. sedang berkhutbah shalat Jum’at, ketika mendengar kedatangan kafilah itu mereka bergegas keluar dan meninggalkan Nabi saw. yang sedang berdiri seperti yang difirmankan Allah.”
 
5.


حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة:
بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب الناس يوم الجمعة، فجعلوا يتسللون و يقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال: كم أنتم؟ فعدوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا و امرأة ثم قام في الجمعة الثانية فجعل يخطبهم قال سفيان: و لا أعلم إلا أن في حديثه و يعظهم و يذكرهم، فجعلوا يتسللون و يقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال: كم أنتم، فعدوا أنفسهم، فإذا اثنا عشر رجلا و امرأة ثم قام في الجمعة الثالثة فجعلوا يتسللون و يقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال كم أنتم؟ فعدوا أنفسهم، فإذا اثنا عشر رجلا و امرأة، فقال:” و الذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب عليكم الوادي نارا” و أنزل الله عز وجل: وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً.

“… dari Qatadah, ia berkata, ‘Ketika Rasulullah saw. berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jum’at, tiba-tiba mereka berangsur-angsur bangun dan keluar sehingga tidak tersisa kecuali sekelompok kecil.’ Maka beliau bertanya, ‘Berapa jumlah kalian?’ Para sahabat itu kemudian menghitung jumlah mereka, maka hanya dua belas orang laki-laki dan satu perempuan.


Kemudian di hari jum’at berikutnya beliau berkhutbah di hadapan mereka … Sufyan berkata, ‘Aku tidak mengetahui dari hadisnya melainkan beliau menasihati dan mengingatkan mereka, lalu mereka berangsur-angsur meninggalkan beliau sehingga tidak tersisa kecuali sekelompok kecil.’ Maka beliau bertanya, ‘Berapa jumlah kalian?’ Para sahabat itu kemudian menghitung jumlah mereka, maka hanya dua belas orang laki-laki dan satu perempuan.


Kemudian pada hari jum’at ketiga beliau berkhutbah lalu mereka berangsur-angsur meninggalkan beliau sehingga tidak tersisa kecuali sekelompok kecil.’ Maka beliau bertanya, ‘Berapa jumlah kalian?’ Para sahabat itu kemudian menghitung jumlah mereka, maka hanya dua belas orang laki-laki dan satu perempuan. Setelah itu beliau bersabda (mengancam)
.

و الذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب عليكم الوادي نارا

“Demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, andai orang terakhir kamu mengikuti orang pertama kamu (yang keluar) pastilah lembah ini akan dilahab api membakar kalian!.”


Lalu turunlah ayat: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demi Allah yang jiwa kita ada dalam genggamanNya!
Tidak mungkin kita akan melakukan hal serupa
Dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Al-Mustafa
Yang meninggalkan dirinya sendirian terpana……


Ya, Rasul…………Sungguh prilaku sahabatmu itu tak terpuji
Menusuk dirimu dari belakang menjegal Islam
Sungguh biarkan kami nanti yang akan mengadukan perihal ini
Supaya mereka dibalas Allah dimasukkan ke dalam jahanam.

Tidak ada komentar: